TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Elämän virralla

Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Puhelin: 0452771468

Sähköposti: elamanvirralla@elamanvirralla.fi

Yritystunnus: 2275316-9

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Valviran hyväksymä psykoterapeutti Eeva-Maija Möttönen

 

3. Rekisterin nimi

Elämän virralla -yrityksen asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

 

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilön hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, hoidon laskutus sekä henkilötietojen käyttö terveyspalvelujen toiminnan tilastointiin.

 

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojensiirto

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaamisen periaatteita

Asiakasrekisteriin ei kuulu paperimuotoisia asiakasrekistereitä.

Rekisteritiedot sijaitsevat henkilökohtaisella tietokoneella. Tietokone on suojattu salasanalla ja palomuuriohjelmistolla, sekä sijaitsee lukitussa tilassa. Rekisteristä pidetään varmuuskopiota pilvipalvelussa.

 

9. Evästeet

Yrityksen kotisivuilla ei käytetä evästeitä.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää henkilörekisterin tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Vastaus tarkistuspyyntöön annetaan yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

 

11. Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan, virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Henkilötietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytystä koskevan asetuksen aikarajojen mukaan.